เครือข่าย

posted on 12 Mar 2008 12:19 by cheeranan in network

ขั้นตอนการ link web

 1. คลิก Manage คลิก Edit ที่เรื่องต้องการเปิด

 2. เปิดเวปที่ต้องการ link เลือก Url แล้ว คลิกขวา copy

 3. กลับมาที่ blog เลือกหัวข้อที่ต้องการ link

 4. คลิกที่ ไอคอน Insert/edit link

 5. คลิกเมาส์ให้เคอเซอร์อยู่ในช่อง link Url คลิกขวาแล้ว Paste

ขั้นตอนการ link รูปจาก web

 1. คลิก Manage คลิก Edit ที่เรื่องต้องการเปิด

 2. ไปหาภาพจาก http://www.google.com

 3. คลิกที่คำว่า รูปภาพ แล้วใส่ชื่อภาพที่ต้องการค้นหา

 4. คลิกไปที่ภาพที่ต้องการ

 5. คลิกไปที่ ดูภาพขนาดจริง

 6. คลิกไปurl แล้ว คลิกขวา สั่งcopy

 7. กลับมาที่ blog เลือกหัวข้อที่ต้องการ link

 8. คลิกที่ ไอคอน Insert/edit link

 9. คลิกเมาส์ให้เคอเซอร์อยู่ในช่อง link Url คลิกขวาแล้ว Paste 

   
                                    ขั้นตอนการ link วีดีโอและเพลง

  1. search หาเพลงและวีดีโอจากเว็ปhttp://www.google.com

  2. พิมพ์ชื่อเพลงหรือวีดีโอ

  3. เลือกเพลงหรือวีดีโอจากเว็ปไซต์ต่างๆ

  4. copy embed

  5. คลิ๊กขวาpaste ลงใน หน้าHTML และ คลิ๊กupdate
    
   ภาพการสรุปและติดตามผล การพัฒนาครูเครือข่าย ของครูจีรนันทน์   รื่นเริง
   เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
   วันที่ 10 และ 12 มีนาคม 2551 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ครูกิตติพิชญ์ ครูอัจฉรา ครูพรรัตน์ ครูณิชนันทน์ ครูสมพันธ์ ครูสิรินาถ ครูจันทิมา ครูกรรณิการ์ ครูสมจิตร์ ครูวริณทร ครูสุกัญญา ครูศิริพร ครูสมศรี  ครูวีระพันธ์ ครูศันสนีย์ ครูพัลลภา ครูปราณี ครูสุรีพร ครูรังสิมา ครูนงลักษณ์ ครูสิรีพุมเรียง ครูสุปราณี ครูรุ่งทิวา ครูณัฐธิกา ครูสุภัทรชัย ครูสมยศ ครูศิริมา ครูจุติมา ครูสกุล ครูสุภาพ ครูละมุน ครูปรัชพร ครูอุทัยวรรณ์ ครูณัฐชนก ครูชุติมา ครูเบญจมาศ ครูพนิดา ครูจรัสศรี ครูนงเยาว์ ครูกรรณ์ษฌา  อ.ภูมิใจ  คุณพ่อ ครูภิรมย์วสี

 

 

 

edit @ 27 Dec 2008 01:01:16 by cheeranan

edit @ 25 Mar 2009 10:52:59 by cheeranan

Comment

Comment:

Tweet

link ไปดูของครูอื่นๆก็ได้นะจ๊ะ เพราะครูเพิ่งสร้าง Gang ในโรงเรียน และกำลังทำ link อยู่จ้าquestion

#2 By cheeranan on 2008-03-13 00:16

อาจารย์ขา

คิดถึงอาจารย์สุดๆเลยค่ะ

เด๋วจะตามลิ้งไปหาอาจารย์วีอีกคน

แหะๆๆๆๆ
confused smile

#1 By :D on 2008-03-12 23:01